The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22140
Title: Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби
Authors: Івчук В.В.
Keywords: КАДРИ, ПОТЕНЦІАЛ, КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КВАЛІФІКАЦІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, АУТСОРСИНГ
Date of publication: 2019-12-02 15:28:36
Last changes: 2019-12-02 15:28:36
Year of publication: 2019
Summary: Тема дипломної роботи – «Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби» (за матеріалами Глинської сільської ради, с. Глинськ Калинівського району Вінницької області).
Метою дипломної роботи є дослідження сутності кадрового потенціалу, аналіз управління ним в досліджуваному органі публічної служби, обґрунтування основних напрямів розвитку кадрового потенціалу.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні основи ефективного управління кадровим потенціалом органу публічної служби.
Об’єктом дослідження є кадровий потенціал органу публічної служби на прикладі Глинської сільської ради Калинівського району Вінницької області.
Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, дослідницькі та аналітичні матеріали міжнародних організацій, Інтернет-ресурси. Для вирішення поставлених завдань у роботі застосовано комплекс взаємопов’язаних наукових методів, зокрема: діалектичний метод наукового пізнання, методи аналізу і синтезу; метод системного узагальнення; статистичний метод; анкетування.
В результаті виконання дипломної роботи були досліджені теоретичні аспекти розвитку кадрового потенціалу органу публічної служби, зроблено аналіз кадрового потенціалу об’єкту дослідження. Прикладне значення мають пропозиції щодо удосконалення кадрового забезпечення та розвитку кадрового потенціалу органів публічної служби, підвищення рівня професійної компетентності кадрів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22140.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22140.pdf Size : 1353402 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska