The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22023
Title: Дослідження параметрів і режимів роботи голчатої борони
Authors: Юренко Євген Анатолійович
Keywords: голчаста борона, грунт, диск, прямолінійний рух, кут проколювання
Date of publication: 2019-11-27 20:03:41
Last changes: 2019-11-27 20:03:41
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновку, списку використаної літератури, обсяг роботи 91 сторінки.
Магістерська робота присвячена дослідженню технологічних процесів та конструкції голчатої борони зі змінними кутами загострення голок.
В роботі досліджено технологічні процеси поверхневого обробітку ґрунту боронами із змінними голками, кут загострення яких визначається станом оброблюваного середовища. Доведено безпосередній вплив параметрів голчатої борони на експлуатаційно-економічні показники використання знаряддя.
Теоретичними дослідженнями переміщення дисків борони з голками по ґрунту в поздовжньо-вертикальній площині встановлено характер руху дисків і голок борін, швидкості їх точок, а також траекторії кінців голок. Встановлено, що центр диска, вісь якого не зв’язана з осями інших дисків, здійснює вертикальні коливання під час руху. Прямолінійний рух центра диска відбувається за умов об’єднання в одному тримачі осей усіх дисків секції, які рухаються разом з ним.
Виявлено, що ефективність роботи борони залежить від ступеня синхронності дії голок дисків секції на ґрунт. Встановлено, що за умов рівномірного руху центрів дисків, осі яких зв’зані між собою, значенння кута проколювання ґрунту вдвічі менше за кут повороту диска, за якого голка входить на повну глибину і виходить з грунту.
Проведені розрахунки свідчать про ефективність впровадження обґрунтованих нами параметрів і режимів експлуатації голчатої борони.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22023.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22023.pdf Size : 4320846 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska