The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22120
Title: Людський капітал як фактор економічного зростання
Authors: Самборська О. Ю.
Keywords: міграція, національний дохід, капітал, індекс
Date of publication: 2019-12-02 09:24:20
Last changes: 2019-12-02 09:24:20
Year of publication: 2019
Summary: Економічне зростання або економічний спад країни спостерігається з року в рік. Економічне зростання та добробут населення становить центральну проблему, що постає перед всіма розвиненими країнами світу. При цьому витрачаються величезні кошти на розробку програм різного рівня управління для економічного піднесення. За допомогою дослідження динаміки економічного зростання України можна простежити показники зростання країни: життєвого рівня населення, кількості мігрантів, індексу людського капіталу, показники обмеженості ресурсів і т.ін. Особливості цих показників свідчать про розвиток будь-якої країни, де одна з основних макроекономічних цілей зумовлена необхідністю випереджаючого зростання національного доходу країни порівняно зі зростанням чисельності населення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22120.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка АПК. - 2019. - № 6. - С. 64-72.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22120.pdf Size : 648545 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska