The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21526
Title: Аналіз господарської діяльності. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня перший (бакалаврський), (денної та заочної форми навчання)
Authors: Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Томашук І.В.
Keywords: аналіз виробництва, собівартості, результатів діяльності підприємства, аналіз ресурсного потенціалу підприємства
Date of publication: 2019-09-25 11:03:25
Last changes: 2019-09-25 11:03:25
Year of publication: 2019
Summary: Програма містить вимоги до виконання практичних робіт, самостійної
роботи студентів з дисципліни «Аналіз господарської діяльності».
Призначена для поглиблення спеціальних знань з аналізу господарської
діяльності суб`єктів підприємницької діяльності галузей національної
економіки, оволодіння організацією і методологією економічного аналізу,
формування уміння використовувати теоретичні знання у практичній
діяльності, виходячи з концептуальних основ розвитку ринкової економіки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21526.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21526.pdf Size : 681700 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska