The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20675
Title: Взаємозв’язок і мінливість показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації
Authors: Поліщук Т. В.
Keywords: ознаки, взаємозв’язок, мінливість, корови, молочна продуктивність, відтворювальна здатність, надій, економічна ефективність, прибуток
Date of publication: 2019-06-12 14:57:07
Last changes: 2019-06-12 14:57:07
Year of publication: 2019
Summary: Досліджено взаємозв’язок і мінливість показників молочної продуктивності та
відтворювальної здатності корів залежно від лактації. Установлено залежність даних показників і їх вірогідну зміну залежно від лактації. Надій корів шостої лактації був на 15% вищим, порівняно з цим показником у корів першої лактації (P<0,001) та на 1,8% вище, порівняно з надоєм корів п’ятої лактації. Сильним, прямим, достовірним зв’язком характеризується кореляція між тривалістю лактації та тривалістю сервіс-періоду (r=0,69*-0,88***), тісним, прямим, вірогідним – між тривалістю міжотельного періоду та тривалістю лактації в межах 0,69*-0,89***, зворотнім і тісним – зв`язок між коефіцієнтом
відтворювальної здатності та тривалістю лактації (r=-0,69*- -0,88***).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20675.pdf
Publication type: Статті
Publication: Аграрна наука та харчові технології : зб. наук. пр. ВНАУ. - Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2019. - Вип. 1 (104). - С. 132-145.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20675.pdf Size : 1529756 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska