The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20980
Title: Оцінка генотипів кукурудзи за стійкістю до шкодочинних об’єктів в умовах Лісостепу Правобережного
Authors: Колісник О. М.
Keywords: кукурудза, самозапилені лінії, пухирчата і летюча сажка, оцінка стійкості, група стиглості, селекція
Date of publication: 2019-09-03 08:34:14
Last changes: 2019-09-03 08:34:14
Year of publication: 2019
Summary: Викладено результати досліджень з вивчення самозапилених ліній та
зроблено ідентифікацію вихідного матеріалу за стійкістю до основних хвороб і
шкідників. Виявлено детермінуючі ознаки для розробки принципів підбору
батьківських пар при створенні гібридів кукурудзи адаптованих до умов
Лісостепу правобережного України та стійких до комплексу ентомо- та
фітопатогенів. Визначено джерела стійкості до окремих хвороб і шкідників, а також виділено самозапилені лінії, які поєднують високу загальну комбінаційну здатність за стійкістю до хвороб і шкідників та урожайністю зерна. Встановлено прояв ефекту гетерозису в простих гібридів кукурудзи за
врожайністю та стійкістю до шкодочинних об’єктів. Крім того, визначено
шкідливість основних хвороб і шкідників в умовах Лісостепу правобережного
України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20980.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 13. - С. 143-153.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20980.pdf Size : 472841 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska