The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20573
Title: Адаптивна стратегія рослин редьки олійної до зміни клімату у системі технології її вирощування в умовах Лісостепу правобережного
Authors: Цицюра Я. Г.
Keywords: редька олійна, клімат, вирощування
Date of publication: 2019-06-05 14:05:36
Last changes: 2019-06-05 14:05:36
Year of publication: 2019
Summary: Глобальні кліматичні зміни у світі здійснюють відчутний вплив на
результативність технологічних рішень у сфері агротехнологій. Унаслідок
цього важливим завданням сучасної аграрної науки є формування адаптивних
і гнучких технологій вирощування основних сільськогосподарських культур,
які базуються, в першу чергу, на адаптивності власне нових сортів і гібридів
та правильних підходах до поєднання такої екологічної гнучкості зі
системами сучасного удобрення, рівня механізації технологічних процесів
тощо.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20573.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Зб. тез II Міжнар. наук.-практ. конф. [«Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»], (10-12 квіт. 2019 р.). - Київ - Миколаїв - Херсон, 2019. - С. 89-91.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20573.pdf Size : 697871 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska