The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20333
Title: Звітність про рух грошових коштів як елемент інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
Authors: Томчук О. Ф.
Keywords: звіт про рух грошових коштів, інформаційне забезпечення, аналіз, операційна діяльність, фінансова діяльність, інвестиційна діяльність, чистий грошовий потік
Date of publication: 2019-05-13 14:45:57
Last changes: 2019-05-13 14:45:57
Year of publication: 2019
Summary: У статті розглянуто структуру Звіту про рух грошових коштів та алгоритм його
складання за прямим методом. Визначено, що Звіт про рух грошових коштів надає
додаткову інформацію для користувачів фінансової звітності щодо змін, що стались у балансі підприємства, а також відносно того, наскільки суттєвими є статті доходів та витрат, що були отримані та сплачені грошовими коштами. Зазначено, що основним інструментом для оцінки фінансового стану підприємства є аналіз, за допомогою якого можна об`єктивно оцінити
внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об`єкта: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і доходність діяльності, перспективи розвитку, а потім за його результатами прийняти обґрунтовані рішення. Досліджено методику аналізу грошових потоків у розрізі різних видів діяльності. Внесено пропозиції щодо покращення інформативності Звіту про рух грошових коштів та оперативності розрахунків якості грошового обороту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20333.pdf
Publication type: Статті
Publication: Інфраструктура ринку : електрон. наук.-практ. журн. / Причорном. наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій. - Одеса, 2019. - Вип. 28. - С. 368-375.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20333.pdf Size : 246271 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska