The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20654
Title: Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору в умовах глобалізаційних процесів
Authors: Дюк А. А.
Keywords: глобалізаційні процеси, стратегія розвитку
Date of publication: 2019-06-11 10:11:58
Last changes: 2019-06-11 10:11:58
Year of publication: 2019
Summary: Метою дослідження є імплементація досвіду Білорусії стосовно реалізації
доктринальних основ національної продовольчої безпеки й розробка рекомендацій щодо створення організаційно-економічних умов для ефективного розвитку аграрного сектору на основі єдності економічних, соціальних та екологічних інтересів суспільства задля стабільного забезпечення населення України якісним, безпечним, доступним продовольством та сільськогосподарською сировиною а також для покращення експортного потенціалу в умовах
глобалізаційних процесів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20654.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (16 лют. 2019 р., м. Дніпро). - Дніпро : Перспектива, 2019. - С. 32-34.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20654.pdf Size : 1258899 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska