The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20656
Title: Управління грошовими потоками як важливий елемент фінансової політики підприємства
Authors: Грищук Н. В., Мулик М.
Keywords: грошові потоки, фінансова політика, підприємства
Date of publication: 2019-06-11 10:38:30
Last changes: 2019-06-11 10:38:30
Year of publication: 2019
Summary: За умов змін ринкового середовища відносини в Україні базуються на багатьох
складових: демократичних засадах, підготовлених до роботи в сучасних умовах
підприємницьких структурах, ефективно функціонуючих органах влади, відповідному нормативному забезпеченні, розвинутій інфраструктурі. Домінантою формування таких відносин має бути відповідне фінансове забезпечення соціальних та господарських процесів – як на рівні органів державного управління, так і на рівні господарюючих суб’єктів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20656.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., (20 квіт. 2019 р., м. Полтава). У 7 ч. Ч. 4. - Полтава : ЦФЕНД, 2019. - С. 6-7.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20656.pdf Size : 466578 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska