The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21448
Title: " Обґрунтування параметрів уловлюючого пристрою для механізованої технології збирання ягід "
Authors: Тимчик Андрій Анатолійович
Keywords: малина, ягоди, комбайновий метод збору, дисковий уловлюючий пристрій, уловлюючі пристрої, енергозасіб, шпалера, стебло, кущ.
Date of publication: 2019-11-06 11:40:30
Last changes: 2019-11-06 11:40:30
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота містить 77 сторінок машинописного тексту та 8 листів презентаційного матеріалу. Текст записки включає в себе вступ, чотири розділи, висновки та список літературних джерел, в тому числі 4 таблиці і 20 рисунків, використано 39 формул. Список використаних літературних джерел містить 37 джерел.
В роботі розглядається проблема інтенсифікації виробництва продукції ягідництва на прикладі вирощування товарної малини за рахунок механізації найбільш трудомістких технологічних операцій, зокрема збору врожаю, в невеликому господарстві приміського типу, шляхом застосування механізованої технології збору врожаю.
Теоретичні дослідження включають вивчення морфологічних особливостей культури, огляд технології вирощування малини, огляд конструкції уловлюючих пристроїв.
Другий розділ роботи присвячено обґрунтуванню конструкції уловлюючого пристрою дискового типу, розглянуто причини втрат врожаю при механізованому зборі, вплив конструкції уловлювача на ступінь пошкодження стебел малини, визначено концепцію уловлюючого пристрою,виконано обгрунтування конструктивних параметрів механізму.
При проведенні польових досліджень перевірялися параметри польового стеблостою малини, впливу нерівності агрофону на процес уловлювання ягід, виконані лабораторні дослідження, результати яких дають можливість більш повно уявити процеси які впливають на технологічний процес уловлювання ягід малини.
Виконано техніко-економічне обгрунтування досліджень.
Ключові слова: малина, ягоди, комбайновий метод збору, дисковий уловлюючий пристрій, уловлюючі пристрої, енергозасіб, шпалера, стебло, кущ.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21448.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21448.pdf Size : 2156481 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska