The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21178
Title: Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібриду патисона в умовах Лісостепу Правобережного України
Authors: Паламарчук І. І.
Keywords: сорт, гібрид, біометричні показники, фенологічні спостереження, урожайність
Date of publication: 2019-10-09 09:31:49
Last changes: 2019-10-09 09:31:49
Year of publication: 2019
Summary: У статті висвітлено результати польових досліджень по вивченню
господарсько-біологічних ознак сортів і гібриду патисона в умовах Лісостепу
Правобережного України. Виділено сорт та гібрид з найдовшим періодом
плодоношення, а саме: гібрид Санні Делайт F1 – 77 діб та сорт Женічка –
75 діб, що на 3 та 1 добу триваліший від контрольного варіанту. Встановлено,
що сорт Женічка та гібрид Санні Делайт F1 характеризуються найбільшими
біометричними показниками рослин. Зокрема, кількість листків становила: у
сорту Женічка – 26,2 шт./рослину, у гібриду Санні Делайт F1 –
27,9 шт./рослину, що більше за контрольний варіант на 4,4 та 6,1 шт./рослину.
Приріст площі листків відносно контролю був на рівні 2,5 тис. м2/га – у сорту
Женічка, 3,4 тис. м2/га – у гібриду Санні Делайт F1. Найбільшу врожайність за
роки досліджень забезпечив гібрид Санні Делайт F1, приріст якого відносно
контролю склав 6,8 т/га. Серед сортів найбільша врожайність була у сорту
Женічка, де приріст відносно контролю був на рівні 2,1 т/га.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21178.pdf
Publication type: Статті
Publication: Сільське господарство та лісівництво : зб. нак. пр. ВНАУ. - 2019. - № 13. - С. 238-247.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21178.pdf Size : 283037 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska