The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21018
Title: Сутність категорії "сільські території" та індикатори її оцінки
Authors: Костюченко Д. Л.
Keywords: індикатор, сільські території, інтегральний показник
Date of publication: 2019-09-05 15:09:21
Last changes: 2019-09-05 15:09:21
Year of publication: 2019
Summary: Роль сільських територій у соціально-економічному житті країни з кожним днем підвищується. Важливість територій для економіки країни посилюється їх особливим внеском у формування основ продовольчої безпеки. Цей та інші чинники роблять розвиток сільських територій одним з головних пріоритетів державної політики України, націленої на зростання рівня життя сільського населення, підвищення ефективності функціонування АПК, покращення стану довкілля та поліпшення якості людського капіталу. Незважаючи на увагу, яка останнім часом приділяється сільським територіям з боку науковців, поки що залишається дискусійним питанням про ідентифікацію відповідної категорії.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21018.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізаційних процесів", (Вінниця, 18-19 квіт. 2019 р.). - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 7 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21018.pdf Size : 274955 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska