The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21387
Title: Обгрунтування систем електрообладнання кормоцеху свиноферми
Authors: Головатюк Олександр Сергійович
Keywords: СИСТЕМА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ, КОРМОЦЕХ, СВИНОФЕРМА
Date of publication: 2019-11-05 10:22:42
Last changes: 2019-11-05 10:22:42
Year of publication: 2019
Summary: Обгрунтування систем електрообладнання кормоцеху свиноферми. Головатюк О. С. - магістерська кваліфікаційна робота. Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вінниця, 2019.
Пояснювальна записка виконана на 102 листах друкованого тексту і містить 19 таблиць, 18 рисунків. При виконанні роботи було використано 38 літературних джерел.
Дипломна робота складається зі вступу, аналізу господарської діяльності ФГ «Іванівське» та сучасного стану систем електрообладнання кормоцеху свиноферми, шести розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури.
В магістерській кваліфікаційній роботі на основі обстеження кормоцеху свиновідгодівельної ферми вибране технологічне та електротехнічне обладнання для приготування кормів, вентиляції та водопостачання кормоцеху, а також проведений розрахунок освітлення..
Проведений розрахунок електричних мереж 0,38 кВ та визначена потужність трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ. Розроблені заходи з монтажу, налагодження та експлуатації електрообладнання, обґрунтована структура електротехнічної служби та визначена її чисельність, складені графіки технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання.
Особлива увага приділена обгрунтованню функціональної схеми системи автоматизованого електрообладнання для дозування подрібнених соковитих кормів у кормоцеху свиновідгодівельної ферми, вибору електротехнічного обладнання. Проведені дослідження НВЧ-вологоміра витрати соковитих кормів та обґрунтовані його параметри.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21387.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21387.pdf Size : 4955495 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska