The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21173
Title: Роль термінології у формуванні мовно-професійної компетентності фахівців економічного профілю
Authors: Тимкова В. А.
Keywords: запозичена лексика, мовна компетентність, українська літературна мова, економічна термінологія, професійна освіта, фахова мова
Date of publication: 2019-10-08 09:17:13
Last changes: 2019-10-08 09:17:13
Year of publication: 2019
Summary: У статті зазначено, що організація сучасних виробничих і комерційних структур, зміни в політичному й економічному житті нашої держави сприяють активному поповненню української мови новими термінами економічної сфери. Зауважено, що на сучасному етапі іншомовні запозичення посіли вагоме місце у лексичному складі української літературної мови, адже загалом запозичення в термінології – природний процес, властивий усім мовам світу. Актуальними залишаються пропозиції, що повноцінний розвиток тієї чи іншої терміносистеми можливий лише за умови збереження балансу національної та інтернаціональної складових. Нові економічні терміни поповнили нашу мову і на сучасному етапі така тенденція зберігається. З’ясовано, маючи значний словотвірний і лексичний запас, українська мова здатна відобразити такі тонкі відтінки значень, які неможливо передати іншими словами. Обґрунтовано, що це сприяє добору вдалого національного терміна, тому не варто зловживати іншомовними відповідниками. Ключові слова: запозичена лексика, мовна компетентність, українська літературна мова, економічна термінологія, професійна освіта, фахова мова.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21173.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 3. - С. 3-10.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21173.pdf Size : 894685 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska