The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21951
Title: УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами ТОВ «Літинський молочний завод»)
Authors: Дзюбенко Г.Д. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.)
Keywords: Кадровий потенціал підприємства, управління кадровим потенціалом, кадрова стратегія підприємства, організаційна структура підприємства, матеріальне і моральне стимулювання працівників
Date of publication: 2019-11-26 08:46:21
Last changes: 2019-11-26 08:46:21
Year of publication: 2019
Summary: Об’єктом дослідження є кадровий потенціал підприємства та управління ним.
Предметом дослідження є процеси формування, використання та розвитку кадрового потенціалу підприємства.
Суб’єктом дослідження є персонал ТОВ «Літинський молочний завод».
Метою дослідження є аналіз теоретико-методичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо покращення процесів використання кадрового потенціалу у ТОВ «Літинський молочний завод».
Магістерська робота: 111 с., 10 рисунків, 17 таблиць, 120 літературних джерел.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21951.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21951.pdf Size : 1843818 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska