The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23418
Title: Зміст фінансової політики підприємства та обліково-аналітичне забезпечення її управління
Authors: Правдюк Н. Л.
Keywords: фінансова політика, облікове забезпечення, управління, аналітичне забезпечення
Date of publication: 2020-02-04 14:37:01
Last changes: 2020-02-04 14:37:01
Year of publication: 2019
Summary: Фінансова політика – динамічне явище. Проте, з позицій сучасних
критеріїв аналізу, весь історичний процес її формування і зміни не можна
подавати однозначно – як розвиток по висхідній або як розвиток циклічного
характеру. Він має складніший характер, що викликано змінами цілей
економічної політики, впливом зовнішніх умов і чинників, які загрожують
зміною геополітичного становища України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23418.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. "Проблеми облікового контролю та аналітичного забезпечення в системі управління", 14-15 листоп. 2019 р. - Вінниця : ВНАУ, 2019. - 9 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23418.pdf Size : 5962853 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska