The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20571
Title: Ідентифікація оптимальних норм висіву редьки олійної за показниками морфометрії сім’ядоль
Authors: Цицюра Я. Г.
Keywords: рідька олійна, сім"ядолі
Date of publication: 2019-06-05 12:49:18
Last changes: 2019-06-05 12:49:18
Year of publication: 2019
Summary: Загальновідомим аспектом оцінки реакції сільськогосподарських рослин на зміну
щільності їх агрофітоценозів є зміна морфометрії рослин. При цьому реакція різних видів рослин на зміну є різною і залежить як від біологічних особливостей, так і від генотипових відмінностей. З цієї позиції хрестоцвіті культури відносяться до групи чутливих, реакція яких на зміну густоти стояння, сформованої при посіві, виявляється вже на ранніх етапах їх
вегетації, розпочинаючи з фази формування сім’ядолей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20571.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Сучасне сільське господарство: ключові проблеми та досягнення»]. - Миколаїв : Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2019. - С. 16.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20571.pdf Size : 1036306 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska