The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20399
Title: Основи екології.Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання агрономічного факультету галузі знань 10 – «Природничі науки» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освітнім ступенем «Бакалавр»
Authors: Гуцол Г.В.
Keywords: Живі організми, довкілля, екологія, екосистеми, біоценоз.
Date of publication: 2019-04-15 15:05:30
Last changes: 2019-04-15 15:05:30
Year of publication: 2019
Summary: Екологія – це наука, що вивчає взаємозв’язок між організмами та їх угрупованнями із середовищем їх існування. Вона, як і будь-які інша наука, має теоретичний і прикладний аспекти.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20399.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20399.pdf Size : 395677 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska