The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21779
Title: Інфроструктура туризму. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» освітнього рівня першого (бакалаврського)
Authors: Юр’єв В.І.
Keywords: Інфроструктура туризму об`єкти туристичної інфраструктури
Date of publication: 2019-10-18 09:22:33
Last changes: 2019-10-18 09:22:33
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Інфроструктура туризму» для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм», освітнього рівня першого (бакалаврського)пропонують систему поглиблення знань студента з теоретичних, методичних та практичних положення щодо формування та оптимізації розвитку туристичної інфраструктури
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21779.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21779.pdf Size : 452003 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska