The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22117
Title: Залежність між експлуатаційними вимогами і параметрами раціонального вибору конструкції вібраційного конвеєра
Authors: Токарчук О. А., Яропуд В. М.
Keywords: віброконвеєр, жолоб, амплітуда, частота, швидкість транспортування, продуктивність, потужність, зерно, вологість
Date of publication: 2019-12-02 09:13:34
Last changes: 2019-12-02 09:13:34
Year of publication: 2019
Summary: Зроблено аналіз залежності між окремими експериментальними дослідженнями і параметрами вібраційного конвеєра. Основною проблемою при створенні й обґрунтуванні параметрів нових конструкцій вібраційних конвеєрів
неперервної дії, які забезпечують розширення технологічних можливостей, є зменшення енергетичних ресурсів з покращеними умовами їх експлуатації, а також розроблення методики проектування їх робочих елементів, що має важливе технічне значення. Процес переміщення вантажу вібраційним конвеєром
супроводжується складними явищами в шарі матеріалу. Теоретичні дослідження, що відносяться до закономірностей руху окремої матеріальної точки, можна
застосовувати при розрахунку всього потоку тільки при врахуванні специфічних особливостей вантажу, його фізико-механічних властивостей і впливу опору повітря. При стрибкоподібному русі, особливо в закритих жолобах і трубах, під вантажем і над ним утворюються зони розрідження і підвищеного тиску, в більшій мірі це явище спостерігається при транспортуванні пилоподібних
вантажів. Принциповий пристрій вібраційного конвеєра залежить в основному від типу приводу: ексцентрикового, аспіраційного, електромагнітного. Встановлено вплив режиму роботи конвеєра, а також амплітуди і частоти коливання на швидкість транспортування зерна, залежність продуктивності установки від цих параметрів. Експериментально представлені графіки залежності швидкості транспортування зерна від ширини жолоба і амплітуди, а також побудовані графіки залежності продуктивності віброконвеєра від складної функції ряду
параметрів: амплітуди, частоти коливання і т.д.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22117.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вібрації в техніці і технологіях : зб. наук. пр. ВНАУ. - 2019. - № 3 (94). - С. 45-51.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22117.pdf Size : 1078600 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska