The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21666
Title: Фінансове планування підприємства та шляхи його вдосконалення
Authors: Волошенюк Ніна Нушираванівна
Keywords: планування, фінанси, підприємство
Date of publication: 2019-11-14 12:41:00
Last changes: 2019-11-14 12:41:00
Year of publication: 2019
Summary: На сьогоднішній день розвиток ринкових відносин різних галузей в Україні супроводжується різноманітними проблемними аспектами соціально-економічного характеру, тому успішна економічна діяльність підприємств вимагає знань специфіки споживчого ринку, вчасно і правильно управляти ситуаціями за допомогою сучасних прийомів, засобів та методів, забезпечувати ефективні дії організацій та підприємств, максимально задовольняючи потреби споживачів. Фінансове планування є необхідним елементом управління економікою. Якщо фінанси охоплюють усі аспекти діяльності підприємств, то фінансове планування виражає їх у відповідних фінансових показниках, що використовуються в управлінні. Без фінансового планування неможливо досягти рівня управління економікою, що забезпечить підприємству підвищення ефективності, успіх на ринку, розширення матеріальної бази, успішне вирішення соціальних питань і матеріального стимулювання працівників. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні щодо методологічних та науково-практичних аспектів фінансового планування на сучасному підприємстві. У роботі поглиблено теоретико-організаційні засади фінансового планування та обґрунтовано ефективні способи покращення фінансового планування на підприємстві.
Практична значущість полягає в тому, що результати дослідження отримали форму практичних рекомендацій щодо удосконалення процесів фінансового планування та можуть бути запропоновані для впровадження на ТОВ «РУБІН».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21666.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21666.pdf Size : 1578858 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska