The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21453
Title: Програма виробничої практики для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти, факультету економіки та підприємництва спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
Authors: Ставська Ю.В., Головня О.М., Польова О.Л
Keywords: готельно-ресторанна справа
Date of publication: 2019-08-23 18:22:21
Last changes: 2019-08-23 18:22:21
Year of publication: 2019
Summary: Програма до виробничої практики для студентів другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» містять програму практики, мету, завдання, результати практики і її місце у навчальному процесі, а також планування та вимоги до її проведення, індивідуальні завдання та обов`язки що висуваються до студентів під час проходження виробничої практики
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21453.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21453.pdf Size : 803387 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska