The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22169
Title: Підвищення ефективності використання кваліфікованого кадрового потенціалу підприємства (за матеріалами свк «прогрес»)
Authors: Лисенко Н.Р. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.)
Keywords: Кадровий потенціал підприємства, ефективність використання кадрового потенціалу, управління кадровим потенціалом, структура персоналу
Date of publication: 2019-12-02 22:51:56
Last changes: 2019-12-02 22:51:56
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота: 126 с., 15 рисунків, 21 таблиця, 61 літературне джерело.
Об’єктом дослідження є кадровий потенціал підприємства та управління ним.
Предметом дослідження є процеси формування, використання та розвитку кадрового потенціалу підприємства.
Суб’єктом дослідження є персонал СВК «ПРОГЕС».
Метою магістерської роботи є обґрунтування теоретичних і методичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22169.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22169.pdf Size : 2226760 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska