The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22341
Title: Роль страхових резервів у забезпеченні фінансової надійності страхової компанії
Authors: Рубченко Дар’я Андріївна
Keywords: страхові резерви, активи страхової компанії, фінансова надійність страховика, зароблені премії, не зароблені премії, доходи страховика
Date of publication: 2019-12-05 10:24:40
Last changes: 2019-12-05 10:24:40
Year of publication: 2019
Summary: Страхування є важливим фактором стимулювання економіки, господарської активності окремих суб`єктів, оскільки створює для всіх учасників рівні права, можливість отримати вигоду, бажання ризикувати, надає впевненості у розвитку підприємницької діяльності, створює нові стимули зростання продуктивності праці та забезпечення економічного розвитку.
Проблеми надійності розміщення страхових резервів та недосконалості капіталу пов’язані з ступенем формування та розміщення страхових резервів. Адже від того на скільки правильно сформовані та розміщені страхові резерви залежить платоспроможність страхової компанії, тобто здатність вчасно виконати зобов’язання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22341.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22341.pdf Size : 1386783 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska