The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23215
Title: Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання
Authors: Машевська А. А.
Keywords: заробітна плата, додаткова заробітна плата, основна заробітна плата, виплати, організація оплати праці, працівники, роботодавці
Date of publication: 2019-12-27 18:08:34
Last changes: 2019-12-27 18:08:34
Year of publication: 2019
Summary: У статті проведено дослідження і встановлено, що заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві, зображено структуру виплат працівника. Опрацьовано перелік форм первинної облікової документації зі статистики праці, які використовуються в управлінні сільськогосподарських підприємств, розглянуто особливості обліку організації оплати праці та її основні елементи. Представлено вимоги до формування організації обліку оплати праці, які визначають завдання, систему показників, документації й системи рахунків, на яких нагромаджується відповідна інформація. Також у статті зазначається, що організація оплати праці являється складним процесом обліку, оскільки тут поєднуються трудові відносини працівників, роботодавців та держави. І саме поліпшення і поєднання ринкового та не ринкового процесу організації оплати праці є першочерговим завданням роботодавців та держави.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23215.pdf
Publication type: Статті
Publication: Ефективна економіка. - 2019. - № 11. - 9 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23215.pdf Size : 332306 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska