The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21726
Title: Конкурентоспроможність підприємства як засіб дослідження його стратегічної стійкості на ринках
Authors: Притула А.В.
Keywords: конкурентоспроможність, управління, підприємства, стратегія, регіон.
Date of publication: 2019-11-17 18:51:44
Last changes: 2019-11-17 18:51:44
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на темау: «Конкурентоспроможність підприємства як засіб дослідження його стратегічної стійкості на ринках (за матеріалами ПрАТ«Вінницька Харчосмакова фабрика» м. Вінниця). ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – система умов, чинників та інструментів, які забезпечують конкурентоспроможність підприємства ПрАТ «Вінницька Харчосмакова фабрика». ОБЄКТ дослідження є управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльністі ПрАТ «Вінницька Харчосмакова фабрика». МЕТА РОБОТИ – на основі проведеного аналізу управління конкурентоспроможності в розрізі конкретного підприємства пошук напрямів удосконалення управління конкурентоспроможністю при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. МЕТОДИ ДОСЛІДЖУВАННЯ – спостереження, порівняння, узагальнення, аналізу і синтезу, статистичний, монографічний. В дипломній роботі розглянуто теоретико – методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринках. Проаналізовані основні показники діяльності ПрАТ «Вінницька Харчосмакова фабрика», оцінка управління конкурентоспроможності підприємства. За результатами дослідження сформульовані висновки та розроблені заходи щодо удосконалення управління конкурентоспроможності підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21726.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: На плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21726.pdf Size : 1619780 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska