The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21750
Title: Радіобіологія. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійної роботи для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня
Authors: Алєксєєв О.О., Врадій О.І.
Keywords:
Date of publication: 2019-10-18 14:24:58
Last changes: 2019-10-18 14:24:58
Year of publication: 2019
Summary: Методичні матеріали призначено до проведення практичних та самостійної роботи студентів 4-го курсу факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» під чаc вивчення вибіркової диcципліни «Радіобіологія».
Викладено основні методичні вимоги щодо проведення практичних та самостійної роботи з дисципліни «Радіобіологія». Методичні вказівки допоможуть студенту засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок. Подано довідковий матеріал, перелік запитань, які виносяться на самостійне опрацювання, теми рефератів і презентацій, список рекомендованих інформаційних джерел.
Методичні вказівки орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності cтудентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21750.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21750.PDF Size : 1149726 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska