The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 24640
Title: Вимірювання параметрів обертального руху електромеханічних перет-ворювачів енергії в перехідних режимах роботи
Authors: Кухарчук В. В., Ведміцький Ю. Г., Граняк В. Ф.
Keywords: електрична машина, вимірювання, похибка, швидкість, вібрація
Date of publication: 2020-04-17 13:05:16
Last changes: 2020-04-17 13:05:16
Year of publication: 2019
Summary: Монографія містить елементи теорії вимірювального перетворення таких параметрів обертального руху як кутове положення, кутова швидкість та биття. Пропонуються нові математичні моделі вимірювального перетворення параметрів обертального руху в значення струму на виході позиційно-чутливого елемента. Показано, що застосування розроблених засобів контролю дозволяє розширити діапазон вимірювань інформативних параметрів та підвищити вірогідність контролю. Монографія розрахована на інженерів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі експериментальної інформатики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/24640.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : ВНТУ, 2019. - 152 с. / Рек. до видання Вченою радою ВНГУ М-ва освіти і науки України (Протокол № 1 від 30 серп. 2018 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 24640.pdf Size : 3865324 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska