The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22976
Title: Вплив іноземного капіталу на розвиток страхового ринку України
Authors: Марценюк О. В., Полюх А. С.
Keywords: страховий ринок, іноземний капітал, інтергація, іноземний інвестор, страхова компанія
Date of publication: 2019-12-23 13:58:57
Last changes: 2019-12-23 13:58:57
Year of publication: 2019
Summary: Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне співтовариство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної безпеки. Міжнародна кооперація в страхуванні сприяє функціонуванню таких секторів економіки, як міжнародна торгівля, перевезення, авіація, космонавтика і туризм. Вхід іноземних інвесторів на вітчизняний страховий ринок супроводжується співпрацею у співстрахуванні та перестрахуванні, наданні консультацій з організації страхування. Іноземні страхові представники (MunichRe, PZU, PolishRe, Reso, INGO та інші) залучають українських страховиків за допомогою курсів та семінарів щодо підвищення кваліфікації, які влаштовують як в Україні, так і за кордоном.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22976.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. економіч. спрямування «Світ економічної науки». У 2 Ч. Ч. 2. - Тернопіль, 2019. - С. 66-68.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22976.pdf Size : 351606 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska