The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22179
Title: Аналіз та порівняльна оцінка декоративно-цінних видів роду Lupinus L. в умовах ботанічного саду «Поділля»
Authors: Панцирева Г. В.
Keywords: Lupinus L, видове різноманіття, озеленення, інтродукція, варіанти використання.
Date of publication: 2019-12-03 08:33:51
Last changes: 2019-12-03 08:33:51
Year of publication: 2019
Summary: Важливим завданням сучасного озеленення є підбір та введення в культуру нових перспективних видів рослин. Інтродукція декоративно-цінних видів дозволяє збагатити рослинні ресурси, поліпшити асортимент декоративних рослин, що використовуються в зеленому будівництві.
Питання збагачення та оновлення асортименту декоративних рослин завжди є актуальним для будь якої країни світу. Успішне введення в культуру перспективних видів рослин можливе за умов глибокого пізнання біології їх розвитку, розмноження, а також дослідження особливостей їх вирощування та використання.
Серед широкого спектру квітниково-декоративних рослин до числа найбільш перспективних для інтродукції в Україну належать види Lupinus L., представники якої займають одне з чисельних місць у світовому асортименті декоративних культур. Широке застосування квітко-декоративних видів роду Lupinus в сучасному озелененні в умовах Поділля України стримує недостатня вивченість їхніх біологічних та декоративних особливостей і відсутність науково обґрунтованих рекомендацій з вирощування та розмноження видів в умовах культури.
Рослини люпину, зокрема декоративні види, що здавна застосовувалися ще і в народній медицині, завдяки цілющим властивостям. Люпини займають провідне місце серед багаторічників, які здатні перезимовувати у відкритому ґрунті. Висока декоративність, довговічність та можливість широкого використання в декоративному садівництві, екологічна пластичність не тільки видів, але і більшості культиварів дає змогу вирощувати дані рослини в різних кліматичних зонах України.
Види роду Lupinus L. є перспективними для застосування в озелененні, причому більшість з них мають високий ступінь декоративності навіть без селекційної роботи, проте в Україні їх використовують в зеленому будівництві недостатньо. Загалом це сорти і невелика кількість загальновідомих видів, тоді як в природі існує багато видів, різноманітних за кольором, формою та розмірами квіток, строками цвітіння, іншими декоративними якостями.
У зв’язку з цим вивчення видів роду Lupinus L. в умовах Поділля є актуальними та перспективними питанням.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22179.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: Керівник Прокопчук В.М.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22179.pdf Size : 6075040 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska