The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22014
Title: Правовий статус неповнолітніх: теретичні та практичні засади
Authors: Басюк Яна Олегівна
Keywords: неповнолітні, правовий статус неповнолітніх, права та обовязки неповнолітніх
Date of publication: 2019-11-27 14:31:41
Last changes: 2019-11-27 14:31:41
Year of publication: 2019
Summary: загальнонауковий діалектичний метод, який дозволив проаналізувати теоретичні та практичні проблеми правового статусу неповнолітінх у його розвитку. Із застосуванням історико-правового методу було досліджено процес виникнення, формування та розвитку конституційно-правового статусу дитини. Методи узагальнення, угрупування, аналізу склали методологічне підґрунтя для опрацювання проблем доктринальних досліджень і правової регламентації статусу дитини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22014.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22014.pdf Size : 999241 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska