The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21449
Title: Розробка і дослідження параметрів активатора для комбайнового збирання малини "
Authors: Сеник Сергій Олександрович
Keywords: малина, ягоди, активатор, струшування, вібрація, енергозасіб, шпалера, стебло, кущ
Date of publication: 2019-11-06 11:46:27
Last changes: 2019-11-06 11:46:27
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота містить 78 сторінок машинописного тексту та 9 листів презентаційного матеріалу. Текст записки включає в себе вступ, чотири розділи, висновки та список літературних джерел, в тому числі 4 таблиці і 15 рисунків, використано 46 формул. Список використаних літературних джерел містить 42 джерела.
В роботі розглядається проблема інтенсифікації виробництва продукції ягідництва на прикладі вирощування товарної малини за рахунок механізації найбільш трудомістких технологічних операцій, зокрема збору врожаю, в невеликому господарстві приміського типу, шляхом застосування механізованої технології збору врожаю.
Теоретичні дослідження включають вивчення морфологічних особливостей культури, огляд технології вирощування малини, огляд конструкції активаторів малинозбиральних комбайнів.
Другий розділ роботи присвячено аналізу конструкцій активаторів, розглянуті теоретичні та практичні дані їх роботи, розглянуто причини втрат врожаю при механізованому зборі, вплив конструкції активатора на повноту знімання ягід малини, та на ступінь пошкодження стебел малини, обрано концепцію активатора.
В наступних 3 та 4 розділах виконано теоретичне обґрунтування конструкції дисково-пальцевого активатора малинозбирального комбайна.
При проведенні досліджень перевірялися параметри повноти знімання малини запропонованою конструкцією активатора та ступінь ушкодження стебел малини, це дало можливість більш повно уявити процеси які впливають на технологічний процес струшування ягід малини.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21449.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21449.pdf Size : 2025020 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska