The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20322
Title: Екологізм освітнього процесу як запорука успішного світоглядного виховання молодих поколінь
Authors: Тарасенко Г., Мудрак О., Мудрак Г., Нестерович Б.
Keywords: екологічне виховання, природні ресурси
Date of publication: 2019-05-11 08:35:10
Last changes: 2019-05-11 08:35:10
Year of publication: 2019
Summary: Правильне екологічне виховання сучасної дитини набуває сьогодні неабиякої ваги – особливо в контексті надзвичайного загострення глобальних проблем
людства. Сучасним дітям випаде на долю важка місія – рятувати планету від
остаточної руйнації внаслідок хижацького ставлення попередніх поколінь до природних ресурсів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20322.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: VI-та Міжнар. наук.-практ. конф.: Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри. - Конін - Ужгород - Херсон - Кривий Ріг, 2019. - С. 5-6.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20322.pdf Size : 234023 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska