The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20626
Title: Фінанси підриємств. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління та адміні
Authors: Польова О.Л.
Keywords: Фінанси підприємств
Date of publication: 2019-05-20 14:43:29
Last changes: 2019-05-20 14:43:29
Year of publication: 2019
Summary: Методичні вказівки містить структуру навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» за всіма видами робіт (лекції, практичні заняття та самостійна робота) для вивчення дисципліни та набуття майбутніми фахівцями глибоких фінансових знань, формування у них нового фінансового мислення, формування навичок аналізувати реальні фінансові відносини на підприємстві і приймати обґрунтовані рішення з приводу фінансових проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною фінансовою діяльністю на підприємстві.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20626.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20626.pdf Size : 1164810 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska