The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20575
Title: Передумови та перспективи еколого-орієнтованого розвитку в Україні
Authors: Брояка А. А.
Keywords: еколого-орієнтований розвиток, стратегія державної екологічної політики України
Date of publication: 2019-06-05 14:28:15
Last changes: 2019-06-05 14:28:15
Year of publication: 2019
Summary: Посилення негативних тенденцій у взаємодії людини з навколишнім природнім середовищем призводить до набуття екологічними проблемами національного масштабу, що стримує економічний та соціальний розвиток.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20575.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., (26 січ. 2019 р., м. Полтава). У 7 ч. Ч. 6. - Полтава : ЦФЕНД, 2019. - С. 8-10.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20575.pdf Size : 716302 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska