The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21363
Title: Технічні засоби видалення гною великої рогатої худоби та переробки його на біогазовій установці
Authors: Заболотний Руслан Ігорович
Keywords: гній, видалення гною, біогаз, біогазовий реактор, органічні відходи, утилізація.
Date of publication: 2019-11-04 11:08:34
Last changes: 2019-11-04 11:08:34
Year of publication: 2019
Summary: В роботі проаналізовано технічні засоби видалення гною ВРХ та розроблено математичну модель управління технологічними процесами підвищення продуктивності біогазових реакторів з утилізації органічних відходів на базі теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної. Використання цієї методології дозволяє враховувати вплив кількісних та якісних факторів на процес термостабілізації та інтенсифікації анаеробних процесів.
Обґрунтовано та запропоновано раціональні технологічні схеми роботи біогазових реакторів з рекуперацією теплоти шламу та з тепловим насосом. Запропоновано принципові технологічні схеми для підготовки біогазу до використання в теплотехнічному обладнанні.
Обґрунтовано технології, апарати та реагенти для очищення біогазу. Виконано техніко-економічне обґрунтування роботи біореактора з активацією теплообміну при утилізації органічних відходів сільськогосподарських підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21363.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21363.pdf Size : 3175363 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska