The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23259
Title: Обов'язковий аудит фінансової звітності: стрімкий розвиток у контексті наближення до ЄС
Authors: Фабіянська В. Ю.
Keywords: аудит, обов`язковий аудит, ЄС, реформування аудиту
Date of publication: 2020-01-21 09:36:18
Last changes: 2020-01-21 09:36:18
Year of publication: 2019
Summary: В умовах інтеграції України до Євросоюзу виникає потреба
наближення норм вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, що
впливає на регулювання та організацію незалежного аудиту як гаранта
достовірності фінансової звітності суб’єктів господарювання.
Внаслідок змін нормативного забезпечення фінансового обліку та
аудиторської діяльності, поступово збільшується кількість підприємств,
які підлягають обов’язковому щорічному аудиту фінансової звітності, а
поряд із цим – підвищення критеріїв відбору суб’єктів аудиторської
діяльності, які матимуть право надавати послуги з обов’язкового аудиту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23259.pdf
Publication type: Програми конференцій
Publication: ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку», 28-29 берез. 2019 р. - Вінниця, 2019. - 16 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23259.pdf Size : 1561903 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska