The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22168
Title: Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби (за матерілами Калинівської міської ради)
Authors: Тютюнник Н.О. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.)
Keywords: Кадровий потенціал органу публічної служби, ефективність використання кадрового потенціалу, управління кадровим потенціалом, структура персоналу
Date of publication: 2019-12-02 22:57:07
Last changes: 2019-12-02 22:57:07
Year of publication: 2019
Summary: Магістерська робота: 124 с., 13 рисунків, 16 таблиць, 120 літературних джерел.
Об’єктом дослідження є кадровий потенціал органу публічної служби та його розвиток.
Предметом дослідження є процеси формування, використання та розвитку кадрового потенціалу органу публічної служби.
Суб’єктом дослідження є персонал Калинівської міської ради.
Метою написання магістерської роботи є обґрунтування теоретичних і методичних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності використання кадрового потенціалу органу публічної служби.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22168.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22168.pdf Size : 2235619 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska