The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22187
Title: Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління
Authors: Мулик Т. О., Томчук О. Ф., Федоришина Л. І.
Keywords: аналітичне забезпечення, антикризове управління, заборгованість, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, управління заборгованістю
Date of publication: 2019-12-03 10:48:28
Last changes: 2019-12-03 10:48:28
Year of publication: 2019
Summary: Досліджено систему аналітичного забезпечення підприємства в умовах антикризового управління. Визначено підходи до розуміння сутності антикризового управління, його мети, ролі та наведено основні вимоги до формування системи антикризового управління. Встановлено, що система антикризового управління має забезпечувати належний підхід до заборгованості підприємства, з тим, щоб ефективно управляти нею, забезпечувати оптимальне співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованостями, не допускати виникнення простроченої заборгованості, систематично здійснювати контроль за розрахунками, тощо. Проведено аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості по галузях України та відзначено суттєве перевищення дебіторської заборгованості. Розкрито переваги та недоліки формування заборгованості підприємств. Висвітлено мету та завдання аналізу заборгованості, його інформаційні джерела. Описано порядок організації аналізу заборгованості підприємства та сукупність показників оцінки ефективності заборгованості. Визначено основні складові елементи системи управління заборгованістю підприємства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22187.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 1. - С. 146-160.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22187.pdf Size : 807580 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska