The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21760
Title: Інтелектуальне забезпечення процесу управління підприємством
Authors: Коба В.О.
Keywords: інтелектуальний капітал, управління, сільськогосподарське підприємство, оцінювання, стратегія.
Date of publication: 2019-11-18 16:02:04
Last changes: 2019-11-18 16:02:04
Year of publication: 2019
Summary: Дипломна робота на темау: «Інтелектуальне забезпечення процесу управління підприємством» (за матеріалами ТОВ «Аграна Фрут Лука» с. Лука-Мелешківська). ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ – система умов, чинників та інструментів, які забезпечують формування і управління інтелектуальним капіталом ТОВ «Аграна Фрут Лука». ОБЄКТ дослідження є інтелектуальний капітал сільськогосподарського підприємства при здійсненні управління ТОВ «Аграна Фрут Лука». МЕТА РОБОТИ – на основі проведеного аналізу стану ресурсного забезпечення в розрізі конкретного підприємства пошук напрямів удосконалення управління інтелектуальним капіталом сільськогосподарського підприємства. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ – спостереження, порівняння, узагальнення, аналізу і синтезу, статистичний, монографічний. В дипломній роботі розглянуто теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом сільськогосподарського підприємства. Проаналізовані основні показники діяльності ТОВ «Аграна Фрут Лука», оцінка управління інтелектуальним капіталом підприємства. За результатами дослідження сформульовані висновки та розроблені заходи щодо удосконалення управління сільськогосподарським підприємством на основі формування інтелектуального капіталу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21760.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: На плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21760.pdf Size : 1708048 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska