The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22084
Title: Організація та стан страхової діяльності в страхових компаніях регіону
Authors: Мороз В.
Keywords: страхова діяльність, компанії, регіони
Date of publication: 2019-11-29 12:09:03
Last changes: 2019-11-29 12:09:03
Year of publication: 2019
Summary: Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб‘єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з‘ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних новим умовам методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам. Разом із розвитком ринкових відносин,
ускладненням взаємозв‘язків між усіма суб‘єктами господарювання
зростає ймовірність виникнення непередбачуваних ускладнень, підвищується ступінь ризику на всіх рівнях.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22084.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту, 10-11 жовт. 2019 р. Т. 2. - Житомир, 2019. - С. 105-108.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22084.pdf Size : 1857274 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska