The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21385
Title: Стратегічні підходи в управлінні сучасними організаціями (за матеріалами ПП «Золотий колос»)
Authors: Недомовна Ю.В.
Keywords: Менеджмент, системний підхід, конкуренція, конкурентоспроможність, стратегія, ціна, якість, управління витратами, диспаритет цін, портфель стратегій
Date of publication: 2019-11-05 09:45:56
Last changes: 2019-11-05 09:45:56
Year of publication: 2019
Summary: Дослідження стану та проблем в управлінні діяльністю підприємств в умовах динамічних змін ринкового середовища, формування ефективної та адаптивної системи стратегічного управління.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21385.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21385.pdf Size : 1026500 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska