The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21548
Title: Політекономія. Методичні рекомендації з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
Authors: Хаєцька О.П., Феняк Л.А.
Keywords: політекономія, підприємство, ринок, конкуренція
Date of publication: 2019-10-18 13:15:46
Last changes: 2019-10-18 13:15:46
Year of publication: 2019
Summary: Призначено для практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Політекономія» здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».
В методичних рекомендаціях наводиться тематика занять, питання для обговорення та самоконтролю, теми рефератів та фіксованих виступів, рекомендації до самостійної роботи студентів, основні поняття та список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21548.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21548.pdf Size : 535385 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska