The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21530
Title: Теоретична механіка. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з дисципліни для студентів денної і заочної форми навчання за напрямком підготовки «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування»
Authors: Сивак Р. І.
Keywords: Статика, кінематика, динаміка, матеріальна точка, тверде тіло, швидкість, прискорення, сила, енергія
Date of publication: 2019-09-25 11:11:23
Last changes: 2019-09-25 11:11:23
Year of publication: 2019
Summary: Курс теоретичної механіки для студентів денної і заочної форми навчання за скороченою програмою за напрямком підготовки «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування» складається трьох розділів: статика твердого тіла, кінематика матеріальної точки і твердого тіла та динаміка матеріальної точки і твердого тіла. Вивчення курсу базується на використанні математичних методів для обґрунтування основних положень механіки при вирішенні конкретних задач інженерної практики
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21530.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21530.pdf Size : 595144 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska