The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22153
Title: Оцінка агрохімічного стану грунтів у Вінницькій області
Authors: Чаповський В.Д.
Keywords: важкі метали, грунт, забруднення, свинець, кадмій, добрива, азотні, калійні, фосфорні.
Date of publication: 2019-12-02 16:38:26
Last changes: 2019-12-02 16:38:26
Year of publication: 2019
Summary: Враховуючи те, що більшість продуктів харчування людство отримує за рахунок обробітку землі та той факт, що понад 70% усіх забруднювачів надходять в організм людини з продуктами харчування, актуалізується роль екологічно чистих земель як незамінного природного ресурсу та базису для виробництва безпечної продукції, яка безпосередньо чи опосередковано не створює шкідливого впливу на здоров’я людини; як основи формування екологічно збалансованих агроекосистем, що потребують моделювання відповідно до спеціалізації ведення господарської діяльності. Це відповідає стратегічним завданням державної політики в сфері аграрного землекористування, зокрема, удосконалення структури сільськогосподарських угідь, відтворення їх родючості та забезпечення раціонального використання й охорони земель на основі екологізації
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22153.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
Publication: для перевірки на плагіат
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22153.pdf Size : 1193657 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska