The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21515
Title: Морфологія тварин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентами освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.-
Authors: Паладійчук О.Р.
Keywords: морфологія тварин, лабораторні роботи
Date of publication: 2019-09-25 10:06:44
Last changes: 2019-09-25 10:06:44
Year of publication: 2019
Summary: Представлені методичні вказівки складені відповідно до програми з курсу Морфологія тварин. Приведений матеріал містить лабораторні роботи та теми з самостійної роботи студентів з вивчення соматичної, вісцеральної та інтегруючих систем тіла тварин та особливостей будови птиці. Використано теоретичне обгрунтування, завдання, контрольні питання, розподіл балів, які отримують студенти, шкала оцінювання, рекомендована література.
Розраховано на студентів факультету ТВ і ППТ зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21515.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21515.pdf Size : 1089718 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska