The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22032
Title: Вплив агротехнічних заходів на біоенергетичну продуктивність гібридів соняшнику в умовах СОК «Війтовецький» Волочиського району Хмельницької області
Authors: Стопчак В.М.
Keywords: гібриди соняшнику, ширина сівби, густота, урожайність насіння, лушпинність, олійність, економічна та енергетична оцінка.
Date of publication: 2019-11-27 22:16:34
Last changes: 2019-11-27 22:16:34
Year of publication: 2019
Summary: Недостатньо вивченим залишається питання впливу просторового та кількісного розміщення рослин на площі на рівень урожаю насіння соняшника, його якiснi показники, структуру та споживання вологи посівами. Це зумовлює актуальність розширення географічної мережі досліджень i вивчення реакції вітчизняних гібридів на загущення в умовах Лiсостепу правобережного. Тому, наші дослідження були спрямовані на вирішення даних актуальних наукових завдань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22032.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22032.pdf Size : 1019283 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska