The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 21589
Title: Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни з курсу для підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання галузь 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 071 «Облік і оподатк
Authors: Хаєцька О.П.
Keywords: мікроекономіка, попит, пропозиція, ринкові структури, ринки ресурсів
Date of publication: 2019-10-18 11:01:16
Last changes: 2019-10-18 11:01:16
Year of publication: 2019
Summary: Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього ступеня (бакалавр) за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Призначено для практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/21589.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 21589.pdf Size : 180257 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska