The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19502
Title: Проектування технологічних процесів у рослинництві. Методичні рекомендації з курсу ля студентів спеціальності 8.10010203 Агроінженерія
Authors: Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Зінєв М.В,
Keywords: технологічний процес, проектування процесу, рослинництво
Date of publication: 2019-01-30 12:07:35
Last changes: 2019-01-30 12:07:35
Year of publication: 2019
Summary: Мета: підготовка майбутнього фахівця до умілого використання сучасних досягнень техніки, нових методів обробки сільськогосподарських матеріалів і прогресивних технологій, які в икористовуються при цьому, а також сучасних
методів проектування процесів виробництва продукції рослинництва згідно агротехнічних вимог при відповідному рівні економічної, енергетичної та екологічної ефективності і відповідності вимогам охорони праці та на
вколишнього середовища.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19502.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Проектування технологічних процесів в рослинництві
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19502.pdf Size : 140195 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska